Disclaimer

Wij besteden veel aandacht en zorg aan het up-to-date houden van deze site. Niettemin geeft camping Starnbosch geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Camping Starnbosch accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van camping Starnbosch, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd. Op getoonde ideeën, beelden, teksten, vormgeving en andere zaken berust Auteursrecht.

Camping Starnbosch gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en verstrekt deze nooit aan derden. Voor vragen omtrent deze disclaimer kunt u zich altijd tot ons wenden.